Dachy

 Home / Dachy / Technologie

Technologie

System produkcji prefabrykowanych wiązarów w technologii Mitek opiera się na stalowych blachach (z wytłoczonymi kolcami) wprasowanych pod naciskiem kilkudziesięciu ton w węzłach tworząc mocne, sztywne i trwałe połączenia. Daje to możliwość uzyskania wiązarów kratowych o rozpiętości nawet 25m bez podpory. Tak wykonane wiązary mają szerokie zastosowanie m.in. dla:

  • budownictwa mieszkaniowego (domy jednorodzinne i wielorodzinne)
  • hale i magazyny
  • hale sportowe
  • ujeżdżalnie i lonżowniki dla koni
  • kurniki, obory i chlewnie

Drewno stosowane na konstrukcje importujemy ze Szwecji (świerk). Jest ono suszone termicznie (komorowo) i strugane czterostronne oraz (na życzenie klienta) impregnowane FOBOSEM M4 przez zanurzenie. Odpowiada wymaganiom Polskich Norm Budowalnych, oraz zgodnie z wymogami jest klasyfikowane pod względem wytrzymałościowym (Klasa C24).

Zalety systemu:

  • Prosty i szybki system wykonywania dachów
  • Duża dokładność wykonanych elementów (kratownic)
  • Mniejsze zużycie drewna w porównaniu z więźbą tradycyjną
  • Możliwość wykonania dachów o rozpiętości do 25m bez podpory pośredniej
  • Lekkość konstrukcji