Domy Energooszczędne

 Home / Domy Energooszczędne / Technologia

Domy szkieletowe ...na czym to polega?

Oparty na budownictwie szkieletowym z zastosowaniem skandynawskich rozwiązań konstrukcyjnych, sprawdzonych i stosowanych tam od dziesiątków lat. Rozwiązania systemu dotyczą głównie stosowania:

  • większych przekrojów tarcicy zwiększających wytrzymałość,
  • większych grubości ścian poprawiających izolację cieplną,
  • rozwiązań ochrony przeciwwilgociowej, dających brak ryzyka zawilgocenia ścian.

Drewno stosowane na konstrukcje domów importujemy ze Szwecji (świerk). Jest ono suszone termicznie (komorowo) i strugane czterostronne. Odpowiada wymaganiom Polskich Norm Budowlanych, oraz zgodnie z wymogami jest klasyfikowane pod względem wytrzymałościowym (Klasa C24).

Nasza produkcja odbywa się na zasadach prefabrykacji, co oznacza, że wszystkie poszczególne części składowe domu (ściany, dach, strop) produkowane są jako gotowe elementy w zakładzie. Niesie to z sobą szereg zalet:

  • szybki czas montażu (dom jednorodzinny ok. 1-2 tygodnie),
  • produkcja w zakładzie daje możliwość wysokiej dokładności wykonania,
  • brak narażania wrażliwych elementów domu na zawilgocenie,
  • możliwość montażu domu w zimie.

Poza wyżej wymienionymi zaletami budownictwa szkieletowego, należy również wspomnieć o innych, nie mniej ważnych. Ze względu na stosunkowo małą masę, może mieć szczególne zastosowanie przy posadowieniu budynków na słabo nośnych gruntach.

Dodatkowo przy stosowaniu fundamentów płytowych daje szansę budowy domu na terenach objętych szkodami górniczymi lub cechującymi się bardzo niekorzystnymi warunkami gruntowo-wodnymi.

Ściany w systemie szkieletowym są tzw. oddychające. Oznacza to, że warstwy takiej ściany, pozwalają na swobodne wydostawanie się nadmiaru pary wodnej na zewnątrz budynku. Stwarza to specyficzny, przyjazny człowiekowi mikroklimat wewnątrz budynku.

Stosowane przez nas przekroje ścian:

  • Z elewacją drewnianą
  • Z elewacją tynkową

Preferowane przez nas stany ukończenia domu: